Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Streptococcus suis gây bệnh ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị.
Người đề xuất Nguyễn Mạnh Cường
Cơ quan phối hợp Đại học Nông Lâm
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Chăn nuôi thú y - Thủy sản
Ngày gửi 01/12/2014
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

- Xác định một sổ đặc điểm sinh học của vi khuẩn  S. suis gây bệnh viêm khớp, viêm phổi ở lợn.

- Nghiên cứu chể tạo Autovaccine phòng bệnh viêm khớp, viêm phổi cho lợn từ các chủng S. suis phân lập được.

- Đề xuất và thử nghiệm các phác đồ trị bệnh viêm khớp, viêm phổi ở lợn cho hiệu quả cao.

Nội dung

Nội dung nghiên cứu

1. Điều tra tình hình lợn mắc viêm khớp, viêm phổi tại các địa điểm nghiên cứu.

1.1. Kết quả điều tra tỷ lệ lợn mắc viêm khớp, viêm phổi tại các địa điểm nghiên cứu.

1.2. Kết quả điều tra tỷ lệ lợn mắc viêm khớp, viêm phổi và chết ở các lứa tuổi.

2. Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của chủng S. suis phân lập được

2.1. Phân lập, xác định một số đặc tỉnh sinh vật, hóa học của các chủng vi khuẩn S. suis gây bệnh viêm khớp, viêm phổi ở lợn .

2..2.  Xác định serotype, yếu tố gây bệnh của các chủng vi khuẩn S. suis phân lập được.

2..3. Xác định độc lực của các chủng vi khuẩn S. suis phân lập được

2..4. Xác định khả năng mẫn cảm với một số kháng sinh của các chủng vi khuẩn S. suis phân lập được.

2. 5 Nghiên cứu chế tạo Autovaccine với S. suis phân lập được.

3. Nghiên cứu biện pháp phòng trị

3. 1. Thử nghiệm Autovaccine phòng viêm khớp, viêm phổi trên đàn lợn nuôi

3. 2. Thừ nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh lợn mắc viêm khớp, viêm phổi do vi khuẩn S. suis gây ra

Kết quả dự kiến

4.1. Kết quả điều tra lợn mắc viêm khớp, viêm phổi tại các địa điểm nghiên cứu.

4.2. Phân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của S. suis phân lập được từ lợn có triệu chứng, bệnh tích viêm khớp, viêm phổi.

4.3. Nghiên cứu chế tạo Autovaccine từ các chủng S. suis phân lập được.

4.4. Kết quả nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh viêm khớp, viêm phổi ở lợn do vi khuẩn S. suis gây ra.

Tải file Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Streptococcus suis gây bệnh ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị. tại đây

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*