Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Phát triển năng lực tự học và năng lực vận dụng kiến thức học phần Hóa phân tích cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Người đề xuất Đào Việt Hùng
Cơ quan phối hợp Đại học Nông Lâm
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Ngày gửi 31/10/2014
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

- Điều tra thực trạng giảng dạy, học tập học phần Hóa phân tích tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên theo hệ thống đào tạo tín chỉ.

- Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức học phần Hóa phân tích cho SV trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

- Tiến hành thực nghiệm sư phạm để rút ra kết luận và bài học kinh nghiệm cho những đề xuất đã nêu-

Nội dung

+ Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển năng lực tự học và năng lực vận dụng kiến thức cho SV của các trường Đại học: khái niệm năng lực, năng lực dạy học; hệ thống – cấu trúc năng lực ; Đánh giá năng lực ; Đổi mới PPDH  theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên ; Một số kĩ thuật và PPDH tích cực. 

+ Điều tra thực thực trạng giảng dạy, học tập học phần Hóa phân tích tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên theo hướng phát triển năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức.

+ Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá năng lực. năng lực vấn dụng của SV

+ Xác định hệ thống, nguyên tắc, quy trình phát triển, công cụ đánh giá năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức của sinh viên thông qua học phần Hóa phân tích tại trường Đại học Nông Lâm.

+ Đề xuất định hướng chung, các biện pháp phát triển năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức cho SV thông qua học phần Hóa phân tích:

-         Xây dựng giáo trình điện tử cho SV tự học

-         Xây dựng các bài tập tiểu luận, chủ đề có liên hệ thực tế với phòng Nông nghiệp

+ Tiến hành thực nghiệm sư phạm khẳng định tính hiệu quả của các biện pháp đề xuất

Kết quả dự kiến

6.1.  Sản phẩm khoa học:

-         Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài:                

-         Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02                       

-         Số lượng sách xuất bản:                                                   

      6.1. Sản phẩm đào tạo: Một phần luận án tiến sĩ của chủ nhiệm đề tài

      6.3.  Sản phẩm ứng dụng: : Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên     

***** Hiệu quả dự kiến:

7.1. Tổng quan một cách hệ thống cơ sở lý luận về đổi mới PPDH ở bậc đại học và thiết kế GTĐT.

7.2. Thiết kế và sử dụng giáo trình điện tử học phần Hóa phân tích làm tài liệu để sinh viên tự học, tự nghiên cứu

7.3. Tổ chức cho sinh viên viết tiểu luận NCKH về những vấn đề liên quan giữa  kiến thức được học với các chuyên ngành sinh viên được đào tạo tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ( môi trường, trồng trọt, chăn nuôi thú y, thủy sản....)

Tải file Phát triển năng lực tự học và năng lực vận dụng kiến thức học phần Hóa phân tích cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tại đây

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*