Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: laser ablation

Laser và ứng dụng ( Phần 2 : Cơ sở lý thuyết của máy phát Laser)

 • Tác giả : Nguyễn Minh Tân, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Surface-enhanced Raman scattering from a layer of silver nanoparticles

 • Tác giả : Nguyễn Quang Đông, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Preparation of metal nanoparticles for surface enhanced raman scattering

 • Tác giả : Nguyễn Quang Đông, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: IOP
 • Năm xuất bản:

Surface – enhanced raman scattering from a layer of gold nanoparticles

 • Tác giả : Nguyễn Quang Đông, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics - Physics
 • Năm xuất bản:

Laser application to produce copper nanoparticles in some different liquids

 • Tác giả : Nguyễn Quang Đông, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Advances in optics Photonics Spectroscopy & Applications VI
 • Năm xuất bản:

Preparation of copper nanoparticles in water and acetone by laser ablation

 • Tác giả : Nguyễn Quang Đông, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics - Physics 27,No.1S (2011) pp51-56
 • Năm xuất bản:

Studying the role of liquid environments in formation of noble metal nanoparticles by laser ablation

 • Tác giả : Nguyễn Quang Đông, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics - Physics 27,No.1S (2011) pp94-99
 • Năm xuất bản:

Fabrication of metal nanoparticles by laser ablation

 • Tác giả : Nguyễn Quang Đông, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>