Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Surface-enhanced Raman scattering from a layer of silver nanoparticles
Lĩnh vực Vật Lý
Tác giả Nguyen The Binh, Nguyen Quang Dong, Vu Thi Khanh Thu
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 90 Số 2 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung

We studied to prepare silver nanoparticle substrate for SERS (Surface-Enhance Raman Scattering)

Tải file Surface-enhanced Raman scattering from a layer of silver nanoparticles tại đây

Đính kèm: