Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Laser và ứng dụng ( Phần 2 : Cơ sở lý thuyết của máy phát Laser)
Lĩnh vực Y học
Tác giả Nguyễn Minh Tân
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 1 Năm 1995
Số hiệu ISSN/ISBN Nội san KHKT Trường ĐHYK số I,8.1995,
Tóm tắt nội dung

. Laser và ứng dụng ( Phần 2 : Cơ sở lý thuyết của máy phát Laser) , Nội san Khoa học Kỹ thuật Trường ĐHYK và BV ĐKTƯ TN  số I, Tháng 8 Năm 1995, trang 105

(Đang cập nhật nội dung)

Tải file Laser và ứng dụng ( Phần 2 : Cơ sở lý thuyết của máy phát Laser) tại đây