Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Giải pháp đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu để phát triển chè bền vững
Người đề xuất Lê Đình Hải
Cơ quan phối hợp Đại học Khoa học
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Ngày gửi 03/11/2014
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu
Nội dung
Kết quả dự kiến

Tải file Giải pháp đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu để phát triển chè bền vững tại đây

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*