Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Máy phát điện sức gió; Hoà lưới điện; DFIG generator; PID controller

Designing the Controller Based On the Approach of Hedge Algebras and Application for Temperaturecontrol Problem of Slab

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Duy, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: American Journal Of Engineering Research (AJER)
 • Năm xuất bản:

Phân lập gen mã hóa protein vận chuyển lipit ở cây đậu xanh

 • Tác giả : Nguyễn Vũ Thanh Thanh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Sinh học
 • Năm xuất bản:

Thiết kế bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID

 • Tác giả : Đặng Danh Hoằng, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Thiết kế bộ điều khiển hòa lưới cho máy phát điện sức gió sử dụng máy điện cảm ứng nguồn kép DFIG

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên số 10/2011
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>