Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió với bộ điều khiển dòng thích nghi bền vững trên cơ sở kỹ thuật Backstepping
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Phùng Quang
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 1 Số 3 Năm 2007
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió với bộ điều khiển dòng thích nghi bền vững trên cơ sở kỹ thuật Backstepping

Tải file Điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió với bộ điều khiển dòng thích nghi bền vững trên cơ sở kỹ thuật Backstepping tại đây