Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho một số đối tượng công nghiệp
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Phương Huy, Nguyễn Hồng Quang
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 116 Số 2 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Đại số gia tử được đề xuất và phát triển từ những năm 1990, tuy nhiên các ứng dụng của nó chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Việc ứng dụng đại số gia tử trong lĩnh vực điều khiển đã đạt được một số thành công và hiệu quả khi áp dụng vào một số mô hình đơn giản. Với hy vọng rằng, đại số gia tử sẽ là một lý thuyết mới để thiết kế bộ điều khiển trong các hệ thống tự động nói chung.

Với ý tưởng đó, bài báo giới thiệu và đưa ra phương pháp thiết kế bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho một số đối tượng khó điều khiển trong công nghiệp. Việc đánh giá chất lượng của hệ thống tự động có sử dụng đại số gia tử đã được kiểm chứng bằng mô phỏng và mở ra khả năng ứng dụng trong thực tế.

Tải file Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho một số đối tượng công nghiệp tại đây