Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Các thuật toán phi tuyến trên cơ sở kỹ thuật Backstepping điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió.
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Phùng Quang
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2005
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Các thuật toán phi tuyến trên cơ sở kỹ thuật Backstepping điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió.

Tải file Các thuật toán phi tuyến trên cơ sở kỹ thuật Backstepping điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió. tại đây