Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thiết kế bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Đặng Danh Hoằng, Phạm Thị Bông
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên Tập 2 Số 4 Năm 2005
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN
Tóm tắt nội dung

Khi sử dụng các phương pháp thiết kế bộ điều khiển PID kinh điển, người ta phải chỉnh định lại các tham số của nó. Nhưng công việc này thường mang tính mò mẫm và không có chuẩn mực. Bài báo này đưa ra một phương pháp, dùng bộ điều chỉnh mờ để tự động chỉnh định tham số bộ điều khiển PID kinh điển. Kết quả mô phỏng cho thấy chất lượng của hệ thống đã được nâng cao.

Tải file Thiết kế bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID tại đây