Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phân lập gen mã hóa protein vận chuyển lipit ở cây đậu xanh
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu
Nhà xuất bản / Tạp chí Sinh học Tập 31 Số 1 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN
Tóm tắt nội dung

 

Các protein vận chuyển lipit LTP (Lipid Transfer Proteins - LTP) là protein có liên quan tới dặc tính chịu khô hạn ở thực vật. LTP có khối lượng phân tử khoảng 9,12 kDa và có 8 phân tử xystein làm nhiệm vụ tạo ra 4 cầu nối đisulfit. LTP có khả năng xúc tác tới sự vận chuyển phốtpholipit giữa các lớp màng của tế bào và có thể hỗ trợ việc tạo ra lớp sáp hoặc lớp biểu bì giúp thực vật bảo vệ, phản ứng và đáp ứng lại những thay đổi của môi trường.

Dựa vào trình tự của gen mã hoá protein LTP đã công bố trên Ngân hàng gen Quốc tế với mã số AY300807, chúng tôi đã thiết kế cặp mồi đặc hiệu để khuếch đại gen mã hoá protein LTP của đậu xanh bằng kỹ thuật PCR, nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu các giống đậu xanh có khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi của môi trường. Đoạn gen LTP được nhân lên bằng phương pháp PCR sau đó gắn vào véctơ pBT, dòng hoá và đọc trình tự nucleotit của gen

Tải file Phân lập gen mã hóa protein vận chuyển lipit ở cây đậu xanh tại đây