Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: đối tượng có đặc tính cực trị

Sự khác biệt trong quy định về các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo hai lĩnh vực pháp luật: sở hữu trí tuệ và khoa học & công nghệ

  • Tác giả : Bùi Trọng Tài,  Phí Đình Khương, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp Chí KH&CN Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng (Designing the adaptive control unit for technologies using liquid fuels)

  • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng,  Nguyễn Hữu Công,  Nguyễn Tiến Dũng, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>