Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: đối tượng có đặc tính cực trị

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng (Designing the adaptive control unit for technologies using liquid fuels),

  • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật
  • Năm xuất bản:

Sự khác biệt trong quy định về các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo hai lĩnh vực pháp luật: sở hữu trí tuệ và khoa học & công nghệ

  • Tác giả : Bùi Trọng Tài,  Phí Đình Khương, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp Chí KH&CN Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng (Designing the adaptive control unit for technologies using liquid fuels)

  • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng,  Nguyễn Hữu Công,  Nguyễn Tiến Dũng, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>