Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: nhiên liệu lỏng

Nghiên cứu cơ chế tạo pha thủy tinh trong kim loại sắt bằng phương pháp mô phỏng

  • Tác giả : Giáp Thị Thùy Trang, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng (Designing the adaptive control unit for technologies using liquid fuels),

  • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật
  • Năm xuất bản:

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng (Designing the adaptive control unit for technologies using liquid fuels)

  • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng,  Nguyễn Hữu Công,  Nguyễn Tiến Dũng, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>