Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Lợn

Một số đặc điểm lâm sàng, bệnh tích ở lợn nhiễm giun tròn Trichocephalus suis tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn

  • Tác giả : Nguyễn Thị Bích Ngà, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:

Tình hình nhiễm giun tròn Trichocephalus suis ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

  • Tác giả : Nguyễn Thị Bích Ngà, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>