Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Kế toán trách nhiệm

Kế toán trách nhiệm- hướng tiếp cận mới trong công tác quản lý đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  • Tác giả : Nguyễn Thị Lan Anh, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:

KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM - HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ QUY MÔ LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

  • Tác giả : Nguyễn Phương Thảo, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>