Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Kế toán trách nhiệm

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp khoáng sản

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hoài Thu, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Yêu cầu vận dụng kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập

 • Tác giả : Nguyễn Thị Lan Anh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kế toán và Kiểm toán
 • Năm xuất bản:

Một số yếu tố ảnh hưởng đến kế toán trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp có thu

 • Tác giả : Nguyễn Thị Lan Anh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí thông tin và dự báo Kinh tế-Xã hội
 • Năm xuất bản:

Kế toán trách nhiệm- hướng tiếp cận mới trong công tác quản lý đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Lan Anh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM - HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ QUY MÔ LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

 • Tác giả : Nguyễn Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>