Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: chi phí sản xuất

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp khoáng sản

  • Tác giả : Nguyễn Thị Hoài Thu, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
  • Năm xuất bản:

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

  • Tác giả : Nguyễn Phương Thảo, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>