Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: chi phí sản xuất

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

  • Tác giả : Nguyễn Phương Thảo, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>