Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Quản lý tài chính

Quản lý tài chính tại các trường mầm non công lập và vai trò của thông tin kế toán tại cơ sở

  • Tác giả : Nguyễn Thị Hoài Thu, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
  • Năm xuất bản:

Một số vấn đề về quản lý tài chính tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

  • Tác giả : Nguyễn Thị Lan Anh, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>