Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Lỗi tiềm ẩn

Xây dựng hệ chẩn đoán lỗi tiềm ẩn của máy biến áp lực dựa trên mạng neural kết hợp với phương pháp phân tích khí hoà tan

  • Tác giả : Nguyễn Tiến Duy, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>