Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: cây Lạc tiên

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng cây Lạc tiên tại Thái Nguyên

  • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hiền, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Số 3/2021
  • Năm xuất bản:

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trường đến quá trình sinh trưởng của cây con Lạc tiên (Passiflora foetida L.) ở giai đoạn vườn ươm

  • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hiền, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Số 5/2020
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>