Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: hiệu quả sản xuất kinh doanh

Thực trạng thu hút FDI tại Việt Nam giai đoạn 1998-2016

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hoa, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Tài chính
 • Năm xuất bản:

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương,  Trịnh Thị Thu Hiền, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN
 • Năm xuất bản:

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Hà Thị Thanh Nga, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học& công nghệ- Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Mối quan hệ giữa huy động vốn với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Hà Thị Thanh Nga, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Trường đại học Kinh tế quốc dân
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>