Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: lúa.

Ứng dụng phần mềm ales và phần mềm primer kết nối với GIS trong đánh giá phân hạng thích hợp đất trồng lúa tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

  • Tác giả : Đỗ Văn Hải,  Đỗ Thị Hiên, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học Đất Việt Nam
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>