Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: chiết suất âm dải rộng

VAI TRÒ CỦA TỔN HAO LỚP ĐIỆN MÔI LÊN SỰ MỞ RỘNG VÙNG CÓ CHIẾT SUẤT ÂM SỬ DỤNG MÔ HÌNH LAI HÓA BẬC HAI

  • Tác giả : Nguyễn Thị Hiền, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>