Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: điều khiển thích nghi

Nâng cao chất lượng điều khiển cho đối tượng có đặc tính cực trị

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng,  Nguyễn Hữu Công, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: tạp chí khoa học và công nghệ ĐH Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Đánh giá cảnh quan cho mục đích phát triển 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Phạm Hương Giang, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng (Designing the adaptive control unit for technologies using liquid fuels),

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật
 • Năm xuất bản:

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng (Designing the adaptive control unit for technologies using liquid fuels)

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng,  Nguyễn Hữu Công,  Nguyễn Tiến Dũng, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Một phương pháp nâng cao chất lượng hệ truyền động qua bánh răng

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Cơ điên tử toàn quốc lần thứ 5, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ (10/2010)
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>