Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: điều khiển thích nghi

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng (Designing the adaptive control unit for technologies using liquid fuels)

  • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng,  Nguyễn Hữu Công,  Nguyễn Tiến Dũng, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
  • Năm xuất bản:

Một phương pháp nâng cao chất lượng hệ truyền động qua bánh răng

  • Tác giả : Lại Khắc Lãi, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Cơ điên tử toàn quốc lần thứ 5, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ (10/2010)
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>