Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: FDI

Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Long, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế & Phát triển - ĐH Kinh tế Quốc dân
 • Năm xuất bản:

Đầu tư trực tiếp nước ngoài với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam: Hiện trạng và những vấn đề đặt ra

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Long, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Một số điều kiện và giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp FDI trên địa bản tỉnh Thái nguyên.

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Long, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Giải pháp chủ yếu để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Long, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế & Phát triển - ĐH Kinh tế Quốc dân
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>