Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Sách chuyên khảo: Chuyển dịch cơ cấu đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  • Tác giả : Trần Văn Quyết, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
  • Năm xuất bản:

Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hữu cơ: Bài học cho Việt Nam

  • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Huyền,  Nguyễn Khánh Doanh, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
  • Năm xuất bản:

Giải pháp chủ yếu để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Thái Nguyên

  • Tác giả : Nguyễn Tiến Long, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế & Phát triển - ĐH Kinh tế Quốc dân
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>