Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Đầu tư nước ngoài

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh Thái Nguyên - thực trạng và giải pháp

  • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển
  • Năm xuất bản:

Đầu tư nước ngoài với tư cách là nhân tố phát triển vùng ở Việt Nam

  • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Địa lí và thời đại. Đại học Tổng hợp Quốc gia Sanh-Pêtecrbua. Liên bang Nga.
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>