Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: rung va đập

Một mô hình mới của cơ cấu rung va đập RLC

  • Tác giả : Lê Xuân Hưng, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, trang 88-91
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>