Tìm kiếm theo cụm từ

Tin tức

03:53 | 24/06/2016
Nghiên cứu Thiết kế - Chế tạo máy băm thái đa năng công suất 1,5 tấn/h
03:20 | 24/06/2016
Nghiên cứu sử dụng thân và lá tươi của một số giống cao lương ngọt làm thức ăn nuôi trâu, bò thịt
03:32 | 21/06/2016
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản lý cà chua tổng hợp (ICM) cho một số tỉnh trung du, miền núi phía Bắc
05:23 | 20/06/2016
Tên dự án: Hoàn thiện thiết bị (nhà lưới mái che) và công nghệ sản xuất rau an toàn (cà chua, dưa vàng) bằng phương pháp trồng trên giá thể cho vùng Đông Bắc
05:01 | 20/06/2016
Nhằm chuẩn bị cho việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình Tây Bắc năm 2017, Đại học Thái Nguyên và Văn phòng Chương trình Tây Bắc tổ chức giới thiệu và hướng dẫn cụ thể đối với các đề xuất thuộc Chương trình tại Đại học Thái Nguyên
05:17 | 16/06/2016
Xây dựng hình ảnh thương hiệu Đại học Thái Nguyên – Nghiên cứu điển hình tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
08:18 | 13/06/2016
Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Tiếp cận theo mô hình phân tích đường bao tới hạn
09:43 | 10/06/2016
Tên đề tài: Tái cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của vùng Đông bắc Việt Nam
08:53 | 07/06/2016
Nghiên cứu xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới công tác dạy và học môn lịch sử việt nam trong chương trình giáo dục phổ thông
08:47 | 07/06/2016
Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhúng phát hiện và cảnh báo alis xe ngủ gật dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh
Trang 1/4338 <12345678910...43374338>