Tìm kiếm theo cụm từ

Quy trình kỹ thuật thâm canh giống vải chín sớm Hùng Long HP-10

Liên hệ với Tác giả

Áp dụng cho cây vải

 • Nông Nghiệp
Giá: Thỏa thuận   Chuyển giao: Theo thỏa thuận   Cung cấp: Theo yêu cầu của khách hàng
 

Thông tin liên hệ

 • Họ tên
  Trần Minh Hòa
 • Điện thoại
  0915.214.566
 • Email
  tranhoacaq@gmail.com
Tìm kiếm
 • Lĩnh vực
 • Nguồn gốc
 • Đạt tiêu chuẩn
 • Quy mô sử dụng
 • Phương thức chuyển giao
 • Hình thức cung cấp
 • Đơn vị
 • Từ khóa
 •