Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Differential stability of a class of convex optimal control problems

 • Tác giả : D.T.V. An, J.C. Yao and N.D. Yen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: accepted for publication in Applied Mathematics and Optimization (SCI), Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

MỞ RỘNG DẢI TẦN TỪ THẨM ÂM DỰA TRÊN MÔ HÌNH LAI HÓA BẬC HAI CHO CẤU TRÚC ĐỐI XỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Minh Tân, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Mây , Vũ Đình Lãm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 172 Số 121 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

VAI TRÒ CỦA TỔN HAO LỚP ĐIỆN MÔI LÊN SỰ MỞ RỘNG VÙNG CÓ CHIẾT SUẤT ÂM SỬ DỤNG MÔ HÌNH LAI HÓA BẬC HAI

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hiền , Nguyễn Xuân Ca,Nguyễn Thị Mây, Phạm Minh Tân , Nguyễn Thanh Tùng , Vũ Đình Lãm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 51 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ Ủ NHIỆT VÀ HỢP PHẦN LÊN TỶ PHẦN PHA SẮT TỪ CỦA HỢP KIM MnBi

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hiền
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 47 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Định hướng tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tài chính Số 663 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Thị Hương Liên
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Quang Hợp
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Tuân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Bùi Thị Minh Hà
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lưu Thị Thùy Linh
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Đỗ Xuân Luận
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Hoà Nhã
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 18297732
 • Số người đang online: 295
 • Ngày hôm qua: 6156