Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Phát triển bền vững nhìn từ góc độ kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái và vai trò của nhà nước

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo khoa học Quốc tế tại Đại học Hà Tĩnh Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Sự biến đổi hôn nhân của gia đình dân tộc Tày, Nùng tại xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Dương Thùy Trang, Nguyễn Đ. Hương Giang, Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 157 Số 12 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Biến đổi cơ cấu lao động việc làm của hộ gia đình nông thôn tại xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trong quá trình đô thị hóa

 • Tác giả : Nguyễn Đỗ Hương Giang, Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 143 Số 13 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Đồng dao dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc – vai trò và chức năng gắn kết quan hệ cộng đồng

 • Tác giả : Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: TC Nhân lực XH Học viện KHXH Tập 8 Số 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Kết cấu và thể thơ đồng dao dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nghiên cứu lý luận, phê bình và lịch sử Văn học Tập 504 Số 2 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Thị Hương Liên
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Quang Hợp
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Tuân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Lưu Thị Thùy Linh
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Đỗ Xuân Luận
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Hoà Nhã
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Giáp Thị Thùy Trang
 • : Vật Lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm