Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Mỹ nhân nơi đồng cỏ của Lê Hoài Nam - Nhìn từ đặc trưng tiểu thuyết

 • Tác giả : Cao Thị Hồng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam Tập 272 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Một số đặc điểm lâm học của loài xoan mộc (Toona Surenii Blume Merr) tại Khu bảo tồn Loài & Sinh cảnh Nam Xuân Lạc – Bắc Kạn

 • Tác giả : Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu Hiền, Lường Quốc Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH Lâm nghiệp Số 4 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Đa dạng loài cây dược liệu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, tỉnh Yên Bái

 • Tác giả : Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Huy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH Lâm nghiệp Số 3 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Một số đặc điểm lâm học loài Vàng tâm tại VQG Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ

 • Tác giả : Hồ Ngọc Sơn, Hoàng Anh Nghĩa, Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH Lâm nghiệp Số 3 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Sử dụng ảnh Landsat xác định chỉ số diện tích lá (LAI) và mối tương quan với lượng mưa tại VQG Cát Bà, thành phố Hải Phòng giai đoạn 1996 - 2016

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Hải Hòa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH Lâm nghiệp Số 3 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học trái đất - Mỏ

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Thị Hương Liên
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Quang Hợp
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Tuân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Bùi Thị Minh Hà
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lưu Thị Thùy Linh
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Đỗ Xuân Luận
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Hoà Nhã
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD