Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Study on fabrication of CdZnSe/ZnSeS tenary alloy quantum dots

 • Tác giả : Pham Thu Nga, Nguyen Hai Yen, Vu Duc Chinh, Dinh Hung Cuong, Nguyen Ngoc Hai, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Xuan Nghia, Le Van Vu and L. Coolen;
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Inderscience Publishers Tập 12 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Study on the fabrication and properties of alloyed quantum dots and graphene quantum dots

 • Tác giả : Pham Nam Thang, Le Xuan Hung, Nguyen Hai Yen, Hoang Van Nong, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Ngoc Hai, Pham Ngoc Hong, Pham Thu Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Publishing House for Science and Technology Tập 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn ZnxCd1-xS : Cu với hàm lượng tạp Cu lớn

 • Tác giả : Hoàng Thị Lan Hương , Nguyễn Huyền Trang , Vũ Thị Hồng Hạnh , Nguyễn Thị Thu Trang , Nguyễn Thị Thúy Liễu , Nguyễn Xuân Nghĩa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Publishing House for Science and Technology Tập 2 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

“Study of composition dependent structural and optical properties of alloyed Cu:ZnxCd1-xS nanocrysatls”

 • Tác giả : Vũ T Hồng Hạnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Publishing House for Science and Technology Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các nano tinh thể hợp kim CdZnS/ZnS cấu trúc lõi/vỏ

 • Tác giả : 1) Đỗ Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Vân Anh, Đặng Thị Hồng Nhung, Trần Thị Thoa Vượng, Vũ Thị Hồng Hạnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Thị Hương Liên
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Quang Hợp
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Tuân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Hoà Nhã
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Giáp Thị Thùy Trang
 • : Vật Lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Vũ Quỳnh Nam
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đào Xuân Thanh
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Khoa Quốc tế
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 16952001
 • Số người đang online: 1292
 • Ngày hôm qua: 18266