Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Vai trò của học vấn với năng suất lao động bình quân trên một giờ lao động: Nghiên cứu được thực hiện từ các quốc gia Asean

 • Tác giả : Trần Văn Quyết
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 244 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Sử dụng mô hình Probit để đo lường các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng tìm kiếm việc làm phi nông nghiệp của lao động dân tộc thiểu số khu vực biên giới phía bắc Việt Nam

 • Tác giả : Trần Văn Quyết, Dương Thanh Tình, Nguyễn Phương Đại
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải quyết thiếu việc làm cho lao động dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây quế tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

 • Tác giả : Trần Văn Quyết và cộng sự
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 172 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Transition in Goods Export Structure in the Northeast Region of Vietnam

 • Tác giả : Nong Ngoc Hung, Tran Van Quyet, Tran Quang Huy, Dinh Hong Linh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học

 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Nguyễn Mạnh Cường
 • : Chăn nuôi thú y - Thủy sản
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thị Tuyên
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 8296102
 • Số người đang online: 1778
 • Ngày hôm qua: 9583