Tìm kiếm theo cụm từ

Các loại chày cối phục vụ ngành Dược

 • Y tế - Sức khỏe -An toàn
Giá: Thỏa thuận   Chuyển giao: Theo thỏa thuận   Cung cấp: Theo đơn đặt hàng
 

Thông tin liên hệ

 • Họ tên
  TS. Trần Minh Đức
 • Điện thoại
  +84 913 386 030
 • Email
  minhduc@tnut.edu.vn
Tìm kiếm
 • Lĩnh vực
 • Nguồn gốc
 • Đạt tiêu chuẩn
 • Quy mô sử dụng
 • Phương thức chuyển giao
 • Hình thức cung cấp
 • Đơn vị
 • Từ khóa
 •