Tìm kiếm theo cụm từ

Hà Thị Thu Thủy (Chủ biên), Dương Quỳnh Phương, Vũ Như Vân (2012), Các dân tộc Mông Dao – Góc nhìn đa chiều từ địa lí dân tộc học lịch sử - sinh thái nhân văn khu vực miền núi phía Bắc, Nxb VHTT, Hà Nội.

Giá: Thỏa thuận   Chuyển giao: Đào tạo   Cung cấp: Theo yêu cầu của khách hàng
 

Thông tin liên hệ

 • Họ tên
  Hà Thị Thu Thủy
 • Điện thoại
  0912804549
 • Email
  thuyhtt@tnu.edu.vn
Tìm kiếm
 • Lĩnh vực
 • Nguồn gốc
 • Đạt tiêu chuẩn
 • Quy mô sử dụng
 • Phương thức chuyển giao
 • Hình thức cung cấp
 • Đơn vị
 • Từ khóa
 •