Tìm kiếm theo cụm từ

Thiết bị kéo nắn bơm khí điều trị thoái hoá đốt sống cổ

 • Y tế
Giá: Thỏa thuận   Chuyển giao: Patent (bằng sáng chế)   Cung cấp: Theo yêu cầu của khách hàng
 

Thông tin liên hệ

 • Họ tên
  Nguyễn Minh Tân
 • Điện thoại
  02803 653 048
 • Email
  tannm@tnu.edu.vn
Tìm kiếm
 • Lĩnh vực
 • Nguồn gốc
 • Đạt tiêu chuẩn
 • Quy mô sử dụng
 • Phương thức chuyển giao
 • Hình thức cung cấp
 • Đơn vị
 • Từ khóa
 •