Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Võ Nhai

Kiến thức bản địa của người Tày, Nùng trong khai thác, bảo vệ tài nguyên rừng tại vùng đệm khu bảo tồn Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

  • Tác giả : Vi Thuỳ Linh, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập Báo cáo hội thảo Địa lý toàn quốc, Huế 2012
  • Năm xuất bản:

Phân tích cơ hội tham gia chương trình REDD cho người dân vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

  • Tác giả : Vi Thuỳ Linh, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>