Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Kiến thức bản địa của người Tày, Nùng trong khai thác, bảo vệ tài nguyên rừng tại vùng đệm khu bảo tồn Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Vi Thùy Linh, Dương Kim Giao, Nguyễn Thị Huân
Nhà xuất bản / Tạp chí Tuyển tập Báo cáo hội thảo Địa lý toàn quốc, Huế 2012 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Hai dân tộc Tày, Nùng trong vùng đệm khu bảo tồn Thần Sa, Phượng Hoàng huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên có nhiều điểm tương đồng trong văn hóa, tín ngưỡng và thực hành sản xuất. Họ chia sẻ một nhóm ngôn ngữ nên sống khá gần nhau.Trong quá trình phát triển, hai dân tộc đã tích lũy được nhiều  kinh nghiệm quý báu trong việc tổ chức đời sống cộng đồng, phát hiện, khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên rừng. Tuy nhiên, ngày nay xu hướng của công nghiệp hoá và toàn cầu hóa ở khắp mọi nơi trên thế giới cũng như ở nước ta, kiến thức địa phương đã dần dần bị lãng quên. Vì vậy, làm một nghiên cứu về kiến thức bản địa để bảo tồn và phát triển những kiến ​​thức có giá trị của người dân địa phương nói chung và người dân ở Võ Nhai, Thái Nguyên nói riêng là rất cần thiết .

Tải file Kiến thức bản địa của người Tày, Nùng trong khai thác, bảo vệ tài nguyên rừng tại vùng đệm khu bảo tồn Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên tại đây