Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Giải pháp thúc đẩy hoạt động Nghiên cứu khoa học của Giảng viên trẻ trường ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Lê Thị Yến, Nguyễn Bích Hồng,
Nhà xuất bản / Tạp chí Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học (NCKH) không những góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Với tầm quan trọng như vậy, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành TW khóa VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam có nêu: “Các trường đại học phải là các trung tâm NCKH, công nghệ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống”. Dưới góc độ của các giảng viên trẻ, bài tham luận đã đi sâu phân tích vai trò của hoạt động NCKH với việc nâng cao chất lượng đào tạo của giáo dục đại học, thực trạng NCKH của giảng viên trẻ (GVT) trường đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh, từ đó đưa ra một số kiến nghị và giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích, thúc đẩy công tác NCKH của các giảng viên trẻ trong Nhà trường nói riêng; các trường đại học, cao đẳng nói chung.

Tải file Giải pháp thúc đẩy hoạt động Nghiên cứu khoa học của Giảng viên trẻ trường ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên tại đây