Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu sự hoàn thiện của hệ thống báo cáo tài chính tại Việt Nam qua 30 năm đổi mới
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Nga
Ngày bắt đầu 03/2014
Ngày kết thúc 03/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

Cùng với tiến trình phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam, hệ thống báo cáo tài chính cũng không ngừng được đổi mới và hoàn thiện cho phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam nói riêng và chuẩn mực kế toán quốc tế nói chung. Lập báo cáo tài chính chuẩn xác, minh bạch có ý nghĩa không chỉ trong xây dựng uy tín doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh và điều hành doanh nghiệp.

Mặt khác, do môi trường kinh tế xã hội luôn biến động, yêu cầu chất lượng thông tin kế toán của các nhà quản lý cũng như những đối tượng có quan tâm khác ngày càng cao nên hệ thống báo cáo tài chính phải không ngừng được hoàn thiện. Để phục vụ cho việc so sánh thông tin giữa các tổ chức, đơn vị kế toán khác nhau đặt ra yêu cầu hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính theo một chuẩn mực chung giữa các quốc gia với nhau. Quá trình hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính là một yếu tố quan trọng góp phần thu hẹp sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực chung của kế toán quốc tế.

Với những lý do trên, trước vai trò quan trọng và cấp thiết của việc hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính, tác giả quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu sự hoàn thiện của hệ thống báo cáo tài chính tại Việt Nam qua 30 năm đổi mới để nghiên cứu.

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*