Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Thiết kế hệ thống thông tin kế toán nhằm tăng cường kiểm soát các hoạt động của chu trình doanh thu trong doanh nghiệp
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Tuân
Ngày bắt đầu 04/2005
Ngày kết thúc 03/2006

Tổng quan

Tính cấp thiết

Kế toán là một công cụ không thể thiếu trong quản lý hoạt động của một doanh nghiệp. Ngày nay, kế toán chuyên nghiệp phải làm việc trong một môi trường thường xuyên thay đổi. Đó là những thay đổi về kỹ thuật trong xử lý  thông tin kế toán, trong quy trình xử lý và cung cấp thông tin để doanh nghiệp gia tăng tính cạnh tranh trong hoạt động. Trong môi trường đó, hệ thống thông tin kế toán phải thường xuyên liên tục được hoàn thiện để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin cho quản ly.

Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán không chỉ cung cấp thông tin đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu của quản lý mà còn tăng cường khả năng kiểm tra, kiểm soát đối với các hoạt động của doanh nghiệp.Hoạt động bán hàng và thu tiền là một hoạt động cơ bản, quan trọng của mọi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Hoạt động này và công tác kế toán hoạt động này có khả năng chứa đựng nhiều gian lận, sai sót. Do đó, vấn đề hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán nhằm tăng cường khả năng kiểm soát các hoạt động của chu trình doanh thu là một yêu cầu thường xuyên, quan trọng mà các doanh nghiệp không thể không quan tâm.

Mục tiêu

  • Tìm hiểu khái quát về hệ thống thông tin kế toán và chu trình kế toán trong doanh nghiệp- thêm một cách tiếp cận về hệ thống kế toán của doanh nghiệp
  • Khái quát về các quá trình hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán, đi sâu tìm hiểu giai đoạn thiết kế hệ thống thông tin kế toán
  • Đưa ra một số nội dung cơ bản trong thiết kế hệ thống thông tin kế toán gắn với các hoạt động của chu trình doanh thu nhằm tăng cường kiểm soát doanh thu trong doanh nghiệp.
  • Ứng dụng nội dung thiết kế hệ thống thông tin kế toán vào một doanh nghiệp cụ thể

Nội dung

Đề tài nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp và thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp và chu trình doanh thu và kiểm soát chu trình doanh thu trong doanh nghiệp , chia thành 3 chương:

Chương 1- Hệ thống thông tin kế toán và chu trình doanh thu trong doanh nghiệp

Chương 2- Thiêt kế hệ thống thông tin kế toán và vấn đề kiểm soát chu trình doanh thu

Chương 3- Thiết kế hệ thống thông tin kế toán nhằm tăng cường kiểm soát chu trình doanh thu- Ứng dụng tại Xí nghiệp Phế liệu Kim Loại- Công ty Cổ phần Gang Thép Thái nguyên

Tải file Thiết kế hệ thống thông tin kế toán nhằm tăng cường kiểm soát các hoạt động của chu trình doanh thu trong doanh nghiệp tại đây

PP nghiên cứu

+ Phương pháp thu thập thông tin. Thông tin thứ cấp được thu thập thông qua việc nghiên cứu, tham khảo các tài liệu, sách và giáo trình có liên quan đến các quan điểm và cách tiếp cận hệ thống để khái quát hóa vấn đề nghiên cứu, ngoài ra được thu thập qua các tài liệu lưu trữ của Xí nghiệp Phế liệu Kim loại.

+ Phương pháp quan sát: được sử dụng để quan sát, thu nhận thông tin về thực trạng quy trình xử lý các hoạt động trong chu trình doanh thu của Xí nghiệp Phế liệu Kim loại

+ Phương pháp chuyên gia: được sử dụng để lấy ý kiến của các cán bộ quản lý và nhân viên của Xí nghiệp Phế liệu Kim loại cũng như của các giảng viên và nhà khoa học trong trường.

+ Một số phương pháp khác như tổng hợp, lược đồ,…

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

1.Xí nghiệp Phế liệu Kim Loại- Công ty Cổ phần Gang Thép Thái nguyên

2. Trường ĐH Kinh tế & QTKD 

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 XN Phế liệu Kim Loại - Cty Gang Thép TN
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*