Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Tuân
Ngày bắt đầu 04/2004
Ngày kết thúc 03/2005

Tổng quan

Tính cấp thiết

Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ( sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 144/2001/QĐ- BTC ngày 21/12/2001của Bộ Tài chính) đã thực hiện được 8 năm và đã được sửa đổi bổ sung trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, văn bản này khi đi vào thực tiễn phong phú, phức tạp của đời sống kinh tế của các doanh nghiệp đã dần bộc lộ những điểm chưa hoàn thiện.

Nhằm tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi vừa phục vụ tốt cho quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp vừa khuyến khích tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể phát triển tương xứng với tiềm năng của mình, chúng tôi thấy thực sự cần thiết phải nghiên cứu và hoàn thiện chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay .

Mục tiêu

- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về kế toán NVL và CCDC theo chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện hành.

            - Nghiên cứu thực trạng công tác hạch toán NVL và CCDC trong một số doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái nguyên để thấy được tình hình vận dụng chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ hiện nay.

            - Đánh giá chung và đưa ý kiến đóng góp để hoàn thiện về mặt lý luận và thực tế công tác kế toán NVL và CCDC trong các doanh nghiệp nhỏ và vưà nhỏ hiện nay. 

Nội dung

Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán NVL và CCDC trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc khảo sát thực tế được thực hiện tại một số doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Thái nguyên.

 

Tải file Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại đây

PP nghiên cứu

Kết hợp giữa nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, giữa chi tiết hoá với hệ thống hoá; đồng thời sử dụng các phương pháp quan sát, thống kê, ph­ương pháp chuyên gia, phương pháp thu thập thông tin thứ cấp và sơ cấp.

 

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

Các doanh  nghiệp nhỏ và vừa

Trường ĐH Kinh tế & QTKD 

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*