Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng bài giảng điện tử môn học Tổ chức công tác kế toán theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài khác
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Tuân
Ngày bắt đầu 04/2008
Ngày kết thúc 03/2009

Tổng quan

Tính cấp thiết

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh là một trường đại học non trẻ. Việc giảng dạy và học tập nhiều môn học của Nhà trường đang trong điều kiện còn khó khăn chung của Nhà trường về giáo trình và bài giảng.

  Môn học Tổ chức công tác là một học phần bắt buộc của ngành kế toán do  Khoa Kế toán giảng dạy. Là giáo viên nhiều năm trực tiếp giảng dạy môn học, trước yêu cầu của việc đổi mới phương pháp giảng dạy và yêu cầu cấp thiết về giáo trình, bài giảng cho thầy và trò, tôi nhận thấy việc xây dựng bài giảng điện tử môn học Tổ chức công tác kế toán là một yêu cầu cấp thiết và có tính thực tiễn cao. 

Mục tiêu

- Xây dựng đề cương và kế hoạch giảng dạy môn học Tổ chức công tác kế toán theo hướng tích cực hóa nhận thức người học

- Soạn bài giảng môn học Tổ chức công tác kế toán theo học chế tín chỉ;

- Thiết kế bài giảng điện tử môn học Tổ chức công tác kế toán đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học

Nội dung

- Đề cương và kế hoạch giảng dạy môn học Tổ chức công tác kế toán theo hướng tích cực hóa nhận thức người học

- Bài giảng môn học Tổ chức công tác kế toán theo học chế tín chỉ;

- Bài giảng điện tử môn học Tổ chức công tác kế toán

Bao gồm 6 chương:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán

Chương 2: Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán

Chương 3: Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán

Chương 4: Tổ chức hệ thống sổ kế toán 

Chương 5: Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

Chương6-Tổ chức bộ máy kế toán

Tải file Xây dựng bài giảng điện tử môn học Tổ chức công tác kế toán theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

Tích cực hóa nhận thức của người học

ĐV sử dụng

Trường ĐH Kinh tế &QTKD

Các trường cùng khối ngành kinh tế có giảng dạy học phần Tổ chức công tác kế toán

 

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*