Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CCKT) nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá phục vụ CNH – HĐH ở tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài khác
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Trần Đình Tuấn
Ngày bắt đầu 01/2011
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*