Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Nga
Ngày bắt đầu 03/2013
Ngày kết thúc 03/2014

Tổng quan

Kế toán trách nhiệm là lĩnh vực đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu; được công bố trên các sách, tạp chí, công trình nghiên cứu. Để thuận tiện cho việc theo dõi, tôi xin được trình bày các công trình khoa học theo 2 nhóm: nhóm 1 là các giáo trình, tài liệu và nhóm 2 là các đề tài nghiên cứu các cấp, bài báo khoa học, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ.

Các giáo trình, tài liệu

Nhiều tác giả trong và ngoài nước đã xuất bản các giáo trình, tài liệu về kế toán trách nhiệm. Trong những công trình này, các tác giả đề cập sâu đến những nội dung như khái niệm kế toán trách nhiệm, ý nghĩa và vai trò của kế toán trách nhiệm, báo cáo trách nhiệm, giá chuyển nhượng nội bộ và đặc biệt là xây dựng các trung tâm trách nhiệm. Trong số các công trình công bố mà tôi đã tham khảo được, có thể kể tên một số công trình như:  Kế toán quản trị doanh nghiệp, (Chủ biên PGS. TS Nguyễn Ngọc Quang (2011), Nhà xuất bản đại học Kinh tế Quốc dân);  Kế toán quản trị, (Chủ biên TS. Phan Đức Dũng (2009), Nhà xuất bản thống kê); Kế toán quản trị, (Chủ biên Phạm Văn Dược – Đặng Kim Cương (2010), Nhà xuất bản thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh). Trong các giáo trình trên thì kế toán trách nhiệm là một trong những nội dung của sách.

          Ngoài ra có một số tài liệu nước ngoài như PhD. James R. Martin, Management Accounting: Concepts, techniques and controversial issues, Chapter 9, , maaw.info (management and accounting web); Jennifer Van Baren, Responsibility Accounting and transfer pricing, www.eHow.com; Z. JunLin and Zengbia – Yu, Responsibility cost control system in China: a case of management accounting application, Management Accounting Research.

          Bài báo khoa học

Bên cạnh các giáo trình, tài liệu; kế toán trách nhiệm còn được công bố ở các đề tài nghiên cứu, bài báo khoa học cũng như các luận văn, luận án. Cụ thể như sau:

Bài báo khoa học: Một số vấn đề về kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp niêm yết (PGS.TS Phạm Văn Đăng (2011), Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán); Kế toán trách nhiệm – vũ khí của công ty lớn (Nguyễn Xuân Trường (2008), doanhnhan360.com.vn); Tổ chức kế toán trách nhiệm trong các Tổng công ty xây dựng (Nguyễn Hữu Phú (2006), Tạp chí kế toán). Những bài báo này đã nêu tóm tắt khái niệm kế toán trách nhiệm, vai trò của kế toán trách nhiệm và việc vận dụng kế toán trách nhiệm vào một loại hình công ty, doanh nghiệp có qui mô lớn cụ thể (doanh nghiệp niêm yết, công ty xây dựng). 

Tính cấp thiết

Kế toán trách nhiệm (KTTN) là một trong những nội dung cơ bản của kế toán quản trị, nó là một trong những công cụ quản lý kinh tế có vai trò quan trọng trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh doanh nghiệp. KTTN giúp nhà quản trị kiểm soát và đánh giá hoạt động của những bộ phận trong doanh nghiệp, đồng thời đánh giá trách nhiệm quản lý của nhà quản trị các cấp. Đặc biệt, KTTN phù hợp với doanh nghiệp, công ty có quy mô lớn và cơ cấu tổ chức phân cấp, phân quyền.

Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên là Công ty đa ngành đa nghề với 19 đơn vị trực thuộc (13 đơn vị thành viên, 5 chi nhánh tiêu thụ sản phẩm, 1 Ban quản lý dự án) và 8 đơn vị tham gia góp vốn. Với đặc điểm của một doanh nghiệp sản xuất thép, một nghành sản xuất mũi nhọn trong xây dựng cơ sở hạ tầng cho đất nước, TISCO là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong sản xuất thép và vật liệu xây dựng của cả nước.

Với những lý do trên, trước vai trò quan trọng và cấp thiết của KTTN, tác giả quyết định chọn đề tài “ Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên để nghiên cứu.

Mục tiêu

- Về mặt lý luận: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp.

- Về mặt thực tiễn: nghiên cứu thực trạng kế toán trách nhiệm trong Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên. Từ đó, đưa ra phương hướng và một số giải pháp xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Nội dung

Chương 1. Cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp

Chương 2. Thực trạng tổ chức kế toán trách nhiệm trong công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên

Chương 3. Giải pháp xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên

Tải file Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên tại đây

PP nghiên cứu

Luận án dự kiến sử dụng các phương pháp nghiênc cứu cụ thể: Phương pháp thống kê; Phương pháp điều tra; Phương pháp thực chứng để đối chiếu, đánh giá các vấn đề; Phân tích tổng hợp. 

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*