Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Năng lực tiếng Nga; khung tham chiếu chung Châu Âu; năng lực đầu ra; kiểm tra; đánh giá; kỳ thi TRKI

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay

  • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:

Đánh giá năng lực đầu ra tiếng Nga của sinh viên trình độ A2 - B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

  • Tác giả : Nguyễn Thị Như Nguyệt,  Chu Thành Thúy, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>