Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: hoạt động.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tự học của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

  • Tác giả : Trần Hoàng Tinh,  Nguyễn Xuân Trường, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>