Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: ozonation process

Combination of Ozone and Ceramic Raschig Ring to Improve Efficiency of Treatment of Landfill Leachate

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Asian Journal of Chemistry
 • Năm xuất bản:

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU XỬ LÍ NƯỚC RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN BẰNG TÁC NHÂN O3 VÀ UV/O3

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam / Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 • Năm xuất bản:

Xử lý các thành phần hữu cơ khó phân hủy (COD) nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn bằng Ozon

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đề tài cấp Đại học Thái Nguyên 2011, mã số ĐH2011-07-03 (đã nghiệm thu)
 • Năm xuất bản:

Application of ozonation process for treating organic matters of landfill leachate of Tan Cuong, Thai Nguyen city

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: The sixth VAST-AIST Workshop (hội thảo quốc tế Việt Nam - Nhật Bản)
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>