Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: lúa vụ xuân

Xác định đường giới hạn đạm cho sinh trưởng tối ưu của giống lúa Khang dân 18 cấy vụ Xuân tại Thái Nguyên

  • Tác giả : Nguyễn Thị Lân, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 10
  • Năm xuất bản:

Sử dụng máy đo chỉ số diệp lục để xác định lượng đạm bón cho lúa vụ xuân vào thời kỳ làm đòng tại Thái Nguyên

  • Tác giả : Nguyễn Thị Lân, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 6
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>