Tìm kiếm theo cụm từ
Phạm Hồng Quang

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Phạm Hồng Quang
2. Năm sinh: 1964 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Nguyên quán: Nam Định
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Số nhà 14, Tổ 3, ngõ 53/1, Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: NR 0280 3858 791 Mobile 0913357361

Email: phquang@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 1993  Nơi bảo vệ:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Ngành: Khoa học Giáo dục Chuyên ngành:Giáo dục học

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành: Khoa học Giáo dục  Chuyên ngành: Giáo dục học

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong: 2004 Nơi phong: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: Giáo sư - GVCC 10. Chức vụ: Giám đốc Đại học Thái Nguyên
11. Cơ quan công tác: Đại học Thái Nguyên

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc Ngữ văn 1989
Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục học 1993
Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục học 1999

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Văn học
  • Giáo dục học - Tâm lý học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
1997-2002 Phó trưởng Phòng ĐT-KH-QHQT, Giảng viên Trường ĐHSP - ĐHTN Trường ĐHSP - ĐHTN Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên
2002-2004 Trưởng Phòng QLKH-HTQT, Trường ĐHSP - ĐHTN. Trường ĐHSP - ĐHTN Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên
2008 -2010 Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHSP - ĐHTN Trường ĐHSP - ĐHTN Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên
2010-2018 Hiệu trưởng, Trường ĐHSP - ĐHTN Trường ĐHSP - ĐHTN Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên
2018 đến nay Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách chuyên khảo Môi trường giáo dục Tác giả NXB Giáo dục 2006
Sách chuyên khảo Môi trường nghiên cứu khoa học giáo dục trong trường sư phạm Tác giả NXB Đại học Thái Nguyên 2014
Sách chuyên khảo Phát triển chương trình đào tạo giáo viên –Những vấn đề lí luận và thực tiễn Tác giả NXB Đại học Thái Nguyên 2003
Sách chuyên khảo Giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho sinh viên sư phạm Tác giả NXB ĐH Quốc gia Hà Nội 2002
Sách giáo trình Giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho sinh viên sư phạm Tác giả NXB ĐH Quốc gia Hà Nội 2002

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Đổi mới chương trình đào tạo phải bắt đầu từ nâng cao năng lực giảng viên sư phạm 1 Tạp chí Giáo dục 366 1-4 2015
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Hoạt động khoa học công nghệ đối với các trường sư phạm trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 1 Tạp chí Giáo dục 381 1-3 2016
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học quốc tế Student Capacity of Ethnic Minorities: Basic Premise for Quality Assurance of Human Resources Development for Sustainable Development in Ethnic Minorities 1 International Conferrence “Sustainable Development and Ethnic Minoerity Poverty Reduction in Mountainous Regions”, Thainguyen, 11-13 June 2014; Australian Government; Thainguyen University Publishing House 250-254 2014
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Năng lực học sinh người dân tộc thiểu số - tiền đề cơ bản để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao đảm bảo phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số 1 Tạp chí Giáo dục 333 4-6 2014
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Bắc Kạn 2 Tạp chí Giáo dục 322 1-4 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Tạp chí Giáo dục - 10 năm nhìn lại 1 Tạp chí Giáo dục 260 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Kết quả thực nghiệm một số biện pháp giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông 2 Tạp chí Giáo dục 194 12-15 2008
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Đổi mới chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lí giáo dục 1 Tạp chí Giáo dục 206 2-4 2009
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Kết quả khảo sát năng lực giảng dạy của giáo viên trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số 1 Tạp chí Giáo dục 208 16-20 2009

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Nghiên cứu môi trường giáo dục và động lực giảng dạy của giảng viên - Nghiên cứu cơ bản -Quỹ Nafosted VI2.1-2010.12 2011-2012 Quỹ Nafosted Xuất sắc Chủ trì
Cơ sở khoa học của việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2015-2020 - Bộ GD&ĐT B2009-TN04-29 Trọng điểm 2009-2010 Bộ GD&ĐT Tốt Chủ trì
Nghiên cứu phát triển môi trường văn hoá, giáo dục ở các trường sư phạm miền núi phía Bắc Việt Nam - Bộ GD&ĐT B2003-03-47 - Trọng điểm 2004-2005 Bộ GD&ĐT Tốt Chủ trì
Nghiên cứu lí thuyết phát triển chương trình và ứng dụng vào việc hoàn thiện chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lí giáo dục - Bộ GD&ĐT B2008-TN04-02 2008-2009 Bộ GD&ĐT Tốt Chủ trì
Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Kạn - Đề tài cấp Tỉnh, Bắc Kạn Mã số: 5.2011.17 2011-2012 Tỉnh Bắc Kạn Xuất sắc Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 40

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố