Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Thị Tâm

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm
2. Năm sinh: 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Hưng Yên
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Phường Quang Trung - TPTN

Điện thoại: NR 02803853035 Mobile 0986059258

Email: tam-nt@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 1991  Nơi bảo vệ:Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Ngành: Sinh học Chuyên ngành:Sinh lý học thực vật

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2004  Nơi bảo vệ: Viện Công nghệ Sinh học
  • Ngành: Sinh học  Chuyên ngành: Sinh lý học thực vật

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong: 2010 Nơi phong: Việt Nam

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2004 Nơi phong: Viện Công nghệ Sinh học

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học sư phạm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Sư phạm Thái Nguyên Cử nhân Sư phạm Sinh học 1988
Thạc sĩ Đại học Sư phạm Hà Nội Thạc sĩ Sinh học 1991
Tiến sĩ Viện Công nghệ Sinh học Tiến sĩ Sinh học 2004

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Nga x
Tiếng Anh
Tiếng Nga x
Tiếng Anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Sinh học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
Từ năm 1988 đến năm 2014 Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên P. Quang Trung - TPTN

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách giáo trình Sinh học tế bào Đồng tác giả Nxb Nông nghiệp 2005
Sách giáo trình Giáo trình Di truyền học Đồng tác giả Nxb Giáo dục 2006
Sách giáo trình English for students of biology Đồng tác giả Nxb GD VN 2013

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Phân lập và xác định trình tự gen mã hoá protein vỏ của virus Y ở khoai tây trồng tại Thái Nguyên 3 Tạp chí Sinh học 32 1 81-87 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Muntiplying the achyranthes bidentata blume with in vitro culturing techniques 3 Journal of Science and Technology-Thainguyen University 68 6 94-100 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Đánh giá khả năng chịu lạnh của các giống lúa xuân Châu Hương, Q5, C27, Khang Dân, U17 và Nhị ưu 63 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro 3 Tạp chí Khoa học và Công nghệ 82 6 103-108 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Đánh giá mối quan hệ di truyền của một số mẫu dẻ bằng kỹ thuật RAPD 2 TC Kinh tế sinh thái 30 15-20 2009
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Phát triển hệ thống tái sinh in vitro phục vụ chuyển gen ở cây lạc 5 HN CNSHTQ, Nxb KHTN&CN 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu của cơ sở sử dụng nhân lực ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 1 Tạp chí Giáo dục 48 – 53 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Đặc điểm nông học và hóa sinh hạt của một số dòng lạc có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước 4 KH&CN – ĐHTN 70 10 122-126 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Kết quả chọn lọc các dòng mô sẹo chịu mất nước ở cây đậu tương (Glycine max L. Merrill) 3 KH&CN – ĐHTN 67 5 113-117 2010
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước Đặc điểm hóa sinh của một số dòng lạc chọn lọc thế hệ R4 có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước 2 HN CNSHTQ 340-343 2009

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 18

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

Tên luận án của NCS (đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) Vai trò hướng dẫn (chính hay phụ) Tên NCS, thời gian đào tạo Cơ quan công tác TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)
Tạo dòng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (Arachis hypogaea L.) Tham gia
Nghiên cứu tách dòng và biểu hiện gene mã hóa enzyme tham gia tổng hợp vincristine từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don ) Chủ trì Bùi Thị Hà Trường ĐH Y - Dược Thái Nguyên

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố