Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: dạy học giải toán

Rèn luyện thao tác phân tích - tổng hợp, khái quát hoá trong dạy học giải toán ở tiểu học

  • Tác giả : Trần Ngọc Bích, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục
  • Năm xuất bản:

Sử dụng câu hỏi trong dạy học giải toán có lời văn nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh các lớp cuối cấp tiểu học

  • Tác giả : Trần Ngọc Bích, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>